Поточна дезінфекція – що потрібно знати?

дез

У боротьбі з інфекційними захворюваннями важливу роль відіграє неспецифічна профілактика — дезінфекція. Однією з її  важливих складових є поточна дезінфекція.

Поточні дезінфекційні заходи — заходи, що систематично проводяться у закладах охорони здоров’я, на об’єктах громадського харчування та на підприємствах харчової промисловості, у приміщеннях масового перебування людей (підприємства побутового обслуговування населення, навчальні та культурно-освітні заклади тощо), а також у жилих приміщеннях під час перебування в них інфекційних хворих чи бактеріоносіїв. Проводяться  вони по декілька разів на день залежно від епідемічної ситуації  працівниками відповідних підприємств, установ, організацій, а в житлових приміщеннях — хворими на інфекційні хвороби, бактеріоносіями, членами їх сімей тощо (ст.33 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»).

Слід зазначити, що гігієнічні знання з проведення поточної дезінфекції  є обов’язковими кваліфікаційними вимогами для працівників, що її проводять та які підлягають обов’язковим медичним оглядам, а також для тих, хто зазнає у виробництві, сфері послуг, інших галузях ризику дії небезпечних факторів (ст. 21 Закону України « Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»).

Якість поточної дезінфекції, насамперед,  залежить від правильно  підібраного дезінфекційного засобу.

Отже, хімічні речовини, біологічні чинники та засоби медичного призначення, що застосовуються для проведення дезінфекційних заходів, підлягають гігієнічній регламентації та державній реєстрації у порядку , встановленому законодавством.

Виробництво, зберігання, транспортування, застосування та реалізація дезінфекційних засобів здійснюється з дотриманням вимог відповідних нормативно-правових актів.

Застосування дезінфекційних засобів, не зареєстрованих у встановленому порядку в Україні, а також тих, у процесі виготовлення, транспортування чи зберігання яких було порушено вимоги технологічних регламентів та інших нормативно-правових актів, забороняється (ст. 34 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»).