Інформація для організацій, установ, юридичних та фізичних осіб, які проводять медичні рентгенологічні дослідження

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», п.3.1 ДСП 6.177-2005-09-02 «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України» (затверджені наказом МОЗ України від 02.02.2005 № 54 і зареєстровані у Міністерстві юстиції 20.05.2005 за № 552/10832) та п.1.19 ДСанПіН 6.6.3-150-2007 «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур» (затверджені наказом МОЗ України від 04.06.2007 № 294 і зареєстровані у Міністерстві юстиції 07.11.2007 за № 1256/14523), роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань (ДІВ) здійснюються з дозволу державної санітарно-епідеміологічної служби України.
Дозволом на виконання робіт з ДІВ є Санітарний паспорт, який засвідчує виконання вимог санітарного законодавства щодо забезпечення протирадіаційного захисту персоналу в робочих приміщеннях і на робочих місцях, а також щодо захисту населення від діяльності з ДІВ.
Санітарний паспорт на проведення робіт з ДІВ видається терміном до 5-ти років.
Згідно з п. 4.3 ДСП 6.177-2005-09-02 «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України» після закінчення терміну дії Санітарного паспорта роботи з ДІВ повинні бути припинені.
За необхідності продовження робіт з ДІВ і після закінчення терміну дії Санітарного паспорта будь-яка фізична чи юридична особа повинна не менше ніж за 6 місяців до кінця цього терміну направити повідомлення і подати відповідні документи до Головного управління Даржсанепідслужби у Харківській області або до Харківського міського управління Головного управління Даржсанепідслужби у Харківській області для прийняття рішення про продовження терміну дії наявного Санітарного паспорта (п.4.4 ДСП 6.177-2005-09-02 «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України»).
До Єдиного дозвільного центру м. Харків для отримання Санітарного паспорта надаються копії таких документів:
1) копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на рентгенівський апарат, що встановлений у рентгенівському кабінеті;
2) технічний паспорт рентгенівського кабінету та протоколи періодичного контролю фізико-технічних параметрів рентгенівської апаратури в період експлуатації;
3) акти перевірки ефективності вентиляції (за наявності вентиляційних систем);
4) акти випробовувань пристрою захисного заземлення з зазначенням величини опору розтікання струму основних заземлювачів, акти перевірки стану мережі заземлення медичного устаткування й електроустановок, протоколи вимірювань опору ізоляції проводів і кабелів;
5) контрольно-технічний журнал на рентгенівський апарат;
6) протокол дозиметричного контролю засобів захисту в рентгенівському кабінеті, суміжних приміщеннях і на прилеглих територіях;
7) протокол випробування засобів індивідуального захисту та захисних пристроїв апаратів на відповідність свинцевому еквіваленту;
8) інструкції з радіаційної безпеки та запобігання і ліквідації радіаційних аварій;
9) наказ про віднесення осіб, які працюють, до персоналу категорії А;
10) наказ про призначення особи, відповідальної за радіаційну безпеку, радіаційний контроль, та її посадові обов’язки;
11) висновки медичної комісії про проходження персоналом категорії А попереднього (періодичних) медичних оглядів;
12) наказ про допуск персоналу, віднесеного до категорії А, до роботи з джерелами іонізуючого випромінювання;
13) журнал (бази даних) обліку індивідуальних доз опромінення персоналу;
14) журнали реєстрації інструктажу з радіаційної безпеки персоналу категорії А.
Одним із найважливіших факторів забезпечення радіаційної безпеки при використанні ДІВ є проведення радіаційного контролю (РК), який здійснюється з метою отримання інформації про дози опромінення персоналу та пацієнтів.
Лабораторія електромагнітних полів та інших фізичних факторів ДУ «Харківський ОЛЦ ДСЕСУ» атестована на проведення усіх видів радіологічних досліджень. Прийом звернень для їх проведення здійснюється у лабораторії за адресою: м. Харків, вул. Челюскінців, 3 (тел. 704-13-31) або у відділенні організації санітарно-гігієнічних досліджень ДУ «Харківський ОЛЦ ДСЕСУ» за адресою: м. Харків, Помірки-70 (тел. 315-03-94).