Рівні забруднення атмосферного повітря за результатами лабораторних досліджень за 2016 рік

планета

У 2016 році моніторинг за станом забруднення атмосферного повітря на території Харківської області проводився в місцях проживання населення в зоні впливу автотранспортних магістралей та в місцях відпочинку населення. Окрім цього, лабораторіями Центру проводились дослідження атмосферного повітря відповідно до укладених договорів на межі санітарно-захисних зон підприємств.

Всього по м. Харкову та Харківській області за 2016 рік досліджено 33906 проб атмосферного повітря, з них з перевищенням гранично допустимих концентрацій (далі — ГДК) — 897 проб (2,6 %).

На території міських поселень відібрано 24356 проб атмосферного повітря, з них з перевищенням ГДК 655 проб (2,7 %). На території сільських поселень відібрано 9550 проб атмосферного повітря, з них з перевищенням ГДК 242 проб (2,5 %).

У звітному році питома вага проб атмосферного повітря з перевищенням ГДК в районах області та містах обласного значення становила: у м. Чугуєві- 16,3 %, Дворічанському — 14,8 %, Печенізькому — 12,1 %, Сахновщинському — 9,8 %, Чугуївському — 8,4 %, Борівському районі — 7,5 %, м. Лозовій — 7,4 %, м. Куп’янську — 7,3 %, Барвінківському — 7,2 %, Лозівському — 7,0 %, Шевченківському — 7,0 %, Ізюмському- 6,4 %, Зміївському районі -5,8 %, м. Ізюмі — 5,4 %, Близнюківському — 5,0 %, Куп’янському — 4,8 %, Красноградському- 2,2 %, Кегичівському- 2,2 %, Харківському- 1,5 %, Золочівському — 1,5 %, Балаклійському — 1,3 %, Краснокутському — 1,0 %, Дергачівському — 1,0 %, Богодухівському районі — 0,6 %.

У місті Харкові було досліджено 13112 проб атмосферного повітря. Перевищення ГДК виявлено у 193 пробах, що складає 1,5 %.

У пробах атмосферного повітря були виявлені перевищення ГДК вмісту пилу неорганічного (у 6,6 % досліджених проб), ангідриду сірчистого (у 4,1 % досліджених проб), азоту діоксиду (у 0,8 % досліджених проб), вуглецю оксиду (у 3,6 % досліджених проб), формальдегіду (у 3,1 % досліджених проб), фенолу (у 4,3 % досліджених проб), аміаку (у 5,8 % досліджених проб), сірководню (у 0,8 % досліджених проб) та сажі (у 0,4 % досліджених проб).

Найбільший рівень забруднення атмосферного повітря як по кількості проб з перевищенням ГДК, так і по кратності перевищення спостерігається в місцях проживання населення в зоні впливу автотранспортних магістралей: з 8444 досліджених проб перевищення ГДК виявлено в 717 пробах (8,5 %).

На межі санітарно-захисних зон підприємств з 24046 досліджених проб перевищення ГДК виявлено в 174 пробах (0,7 %), в місцях відпочинку населення з 1416 досліджених проб перевищення ГДК зареєстровано в 6 пробах (0,4 %).