1.2. Вода інша. Вода відкритих водойм

Перелік інгредієнтів Вартість дослідження, грн. (без ПДВ)
Санітарно-хімічні показники:
марганець 35,43
хром 35,43
кобальт 35,43
мідь 35,43
цинк 35,43
нікель 35,43
аміак 16,92
нітрати 17,42
нітрити 14,86
жорсткість загальна 12,71
карбонати 12,12
гідрокарбонати 12,12
кальцій 14,95
лужність 7,58
водневий показник 6,28
нафтопродукти 59,15
сухий залишок 13,54
окиснюваність 14,78
поліфосфати 31,83
синтетичні поверхнево-активні речовини 22,95
феноли 53,96
фтор 26,75
хлориди 12,0
хлор залишковий 10,52
хлороформ 52,88
тетрахлорвуглець 52,88
алюміній 32,92
молібден 50,41
залізо 20,91
мишяк 30,53
кремній 30,86
свинець 30,50
ртуть 30,50
кадмій 30,50
магній 3,25
калій і натрій сумарно 5,02
сульфати 28,47
запах 3,03
йод 39,57
розчинений кисень 20,63
біологічне споживання кисню 47,04
завислі речовини 9,28
хімічне споживання кисню 26,29
Пестициди:
ацетохлор 121,65
бенсултап 90,11
бентазон 121,67
гліфосат 76,94
беноміл 100,18
карбофуран 100,18
ТМТД 100,18
полікарбацин 100,18
карбоксин 91,42
ленацил 88,54
імідаклоприд 97,24
ацетаміприд 97,24
дінітроортокрезол 103,16
пендиметалін 103,16
альфа-циперметрин 80,83
дельтаметрин:

—    методом тонкошарової хроматографії

—    методом газорідинної хроматографії

 

80,83

100,02

лямда-цигалотрин:

—    методом тонкошарової хроматографії

—    методом газорідинної хроматографії

 

80,83

100,02

циперметрин:

—    методом тонкошарової хроматографії

—    методом газорідинної хроматографії

 

80,83

100,02

фенвалерат 80,83
металаксил 95,62
атразин 83,88
метрибузин 83,88
пенконазол 89,54
тріадимефон 89,54
тріадименол 89,54
трифлуралін 94,58
диметоат 93,33
дихлорфос 93,33
діазинон 93,33
малатіон:

— методом тонкошарової хроматографії

— методом газорідинної хроматографії

 

93,33

109,04

паратіон-метил 93,33
піриміфос-метил 93,33
фозалон 93,33
хлорофос 93,33
ДДТ:

— методом тонкошарової хроматографії

— методом газорідинної хроматографії

 

82,25

103,74

ГХЦГ:

— методом тонкошарової хроматографії

— методом газорідинної хроматографії

 

82,25

103,74

алдрин:

— методом тонкошарової хроматографії

методом газорідинної хроматографії

 

82,25

103,74

гептахлор:

— методом тонкошарової хроматографії

— методом газорідинної хроматографії

 

82,25

103,74

Мікробіологічні показники: 
Індекс ЛКП 31,89
загальне мікробне число 31,97
Індекс Е.coli 37,19
Індекс ентерококи 37,19
стафілококи 37,19
патогенні ентеробактерії 37,19
Паразитологічні показники:
яйця та личинки гельмінтів 33,58
цисти та ооцисти кишкових патогенних найпростіших 33,58
Вірусологічні показники:
ентеровіруси 109,25
ентеровіруси 110,68
аденовіруси 109,25
вірусний гепатит А 39,39
ротавіруси 39,39
Особливо небезпечні показники:
патогенні вібріони:

— ПЛР якісним методом

— ПЛР кількісним методом

 

110,68

241,45

збудник лептоспірозу:

— ПЛР якісним методом

— ПЛР кількісним методом

 

110,68

241,45

збудник туляремії:

— ПЛР якісним методом

— ПЛР кількісним методом

 

110,68

241,45