1.2. Вода інша. Вода дистильована

Перелік інгредієнтів Вартість дослідження, грн. (без ПДВ)
Санітарно-хімічні показники:
речовини, що відновлюють перманганат калію 13,05
сульфати 13,72
водневий показник 6,28
свинець 42,06
цинк 42,06
мідь 42,06
хлориди 12,40
алюміній 17,91
залишок після

випарювання

14,98
аміак 11,55
нітрати 11,55
залізо 11,55
Мікробіологічні показники:                    
МАФАМ (мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми) 31,97
плісеневі гриби та дріжджі 27.03
БГКП (бактерії групи кишкової палички) 31,89