2.5. Хлібобулочні та круп’яні вироби. Хліб

Перелік інгредієнтів Вартість дослідження, грн. (без ПДВ)
Санітарно-хімічні показники:  
мідь 44,86
кадмій 44,86
свинець 44,86
цинк 44,86
ртуть 40,4
миш’як 40,76
афлатоксин   В1 79,33
зеараленон 79,33
дезоксиніваленон 79,33
Т-2 токсин 131,56
волога 15,00
кислотність 12,66
пористість 7,87
Пестициди:  
ацетохлор 121,65
бентазон 127,67
броміди 90,73
гліфосат 76,94
беноміл 100,18
метолахлор 100,18
полікарбоцин 100,18
карбоксин 91,42
ацетаміприд 97,24
фіпроніл 97,24
альфа-циперметрин 80,83
дельтаметрин:

—    методом тонкошарової хроматографії

—    методом газорідинної хроматографії

 

80,83

100,02

лямда-цигалотрин:

—    методом тонкошарової хроматографії

—    методом газорідинної хроматографії

 

80,83

100,02

фенвалерат 80,83
атразин 83,88
метрибузин 83,88
пропіконазол 89,54
тріадимефон 89,54
диметоат:

—    методом тонкошарової хроматографії

—    методом газорідинної хроматографії

 

93,33

109,04

малатіон:

—    методом тонкошарової хроматографії

—    методом газорідинної хроматографії

 

93,33

109,04

піриміфос-метил 93,33
трихлорфон 93,33
фенітротіон 93,33
фозалон 93,33
хлорпірифос 93,33
ДДТ 82,25
ГХЦГ 82,25
алдрин 82,25
гептахлор:

—    методом тонкошарової хроматографії

—    методом газорідинної хроматографії

 

82,25

103,74

Мікробіологічні показники:  
мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми (МАФАМ) 31,97
плісеневі гриби 27.03
ГМО:

— ПЛР якісним методом

— ПЛР кількісним методом

 

110,68

241,45

Радіологічні показники:  
137 цезій 61,28
90 стронцій 81,05