2.6. Цукор та кондитерські вироби. Вироби кондитерські

Перелік інгредієнтів Вартість дослідження, грн. (без ПДВ)
Санітарно-хімічні показники:  
мідь 44,86
кадмій 44,86
свинець 44,86
цинк 44,86
ртуть 40,4
миш’як 40,76
афлатоксин   В1 79,33
зеараленон 79,33
дезоксиніваленон 79,33
Т-2 токсин 131,56
волога 15,00
цукор 37,47
жир 22,84
загальної золи та золи, нерозчинної у 10% соляній кислоті 40,5
лужність 13,1
кислотність 12,66
бензойна кислота 53,37
Пестициди:  
ГХЦГ 82,25
ДДТ:

—    методом тонкошарової хроматографії

—    методом газорідинної хроматографії

 

82,25

103,74

гептахлор 82,25
алдрин 82,25
Мікробіологічні показники:  
мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми (МАФАМ) 31,97
бактерії   групи кишкової палички  (БГКП) 31,89
золотистий стафілокок 37,19
патогенні мікроорганізми у т.ч. сальмонели 37,19
плісеневі гриби та дріжджі 27.03
ГМО:

— ПЛР якісним методом

— ПЛР кількісним методом

 

110,68

241,45

Радіологічні показники:  
137 цезій 61,28
90 стронцій 81,05