2.9. Напої алкогольні та безалкогольні. Напої алкогольні. Напої слабо-алкогольні

Перелік інгредієнтів Вартість дослідження, грн. (без ПДВ)
Санітарно-хімічні показники:  
мідь 44,86
кадмій 44,86
свинець 44,86
цинк 44,86
ртуть 40,4
миш’як 40,76
залізо 48,36
N-нітрозаміни 148,54
етиловий спирт 15,63
кислоти, що титруються 14,32
двооксид вуглецю 18,21
Мікробіологічні показники:  
Бактерії   групи кишкової палички  (БГКП) 31,89
Патогенні мікроорганізми у т.ч. сальмонели 37,19
ГМО:

— ПЛР якісним методом

— ПЛР кількісним методом

 

110,68

241,45

Радіологічні показники:  
137 цезій 61,28
90 стронцій 81,05