2.9. Напої алкогольні та безалкогольні. Напої алкогольні. Спирт

Перелік інгредієнтів Вартість дослідження, грн. (без ПДВ)
Санітарно-хімічні показники:  
мідь 44,86
кадмій 44,86
свинець 44,86
цинк 44,86
ртуть 40,4
миш’як 40,76
альдегіди 53,7
метанол 54,81
сивушні масла або складні ефіри 73,94
етиловий спирт 15,63
леткі кислоти 32,18
Радіологічні показники:  
137 цезій 61,28
90 стронцій 81,05