2.10. Консерви. Консерви рибні та пресерви

Перелік інгредієнтів Вартість дослідження, грн. (без ПДВ)
Санітарно-хімічні показники:  
мідь 44,86
кадмій 44,86
свинець 44,86
цинк 44,86
ртуть 40,4
миш’як 40,76
афлатоксин   В1 79,33
афлатоксин   М1 79,33
естрадіол 17 β 148,22
діетилстильбестрол 148,22
олово 48,58
хлористий натрій 16,65
гістамін 59,86
N-нітрозаміни 148,54
волога 15,00
масова частка відстою 11,94
Пестициди:  
алдрин:

—    методом тонкошарової хроматографії

—    методом газорідинної хроматографії

 

82,25

103,74

ГХЦГ:

—    методом тонкошарової хроматографії

—    методом газорідинної хроматографії

 

82,25

103,74

гептахлор:

—    методом тонкошарової хроматографії

—    методом газорідинної хроматографії

 

82,25

103,74

ДДТ:

—    методом тонкошарової хроматографії

—    методом газорідинної хроматографії

 

82,25

103,74

паратіон-метил 93,33
Мікробіологічні показники:  
визначення промислової стерильності консервованої продукції 121,25
бактеріологічні дослідження консервованої продукції для виявлення причин псування 161,95
мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми (МАФАМ) 31,97
бактерії   групи кишкової палички  (БГКП) 31,89
патогенні мікроорганізми у т.ч. сальмонели 37,19
сульфітредукуючі клострідії 37,19
молочнокислі бактерії 42,55
ГМО:

— ПЛР якісним методом

— ПЛР кількісним методом

 

110,68

241,45

Особливо небезпечні показники:
збудник ботулізму:

— в реакції нейтралізації (ботулінічні токсини)

— ПЛР якісним методом

— ПЛР кількісним методом

 

160,76

110,68

241,45

патогенні вібріони:

— ПЛР якісним методом

— ПЛР кількісним методом

 

110,68

241,45

Радіологічні показники:  
137 цезій 61,28
90 стронцій 81,05