2.13. Продукти дитячого харчування

Перелік інгредієнтів Вартість дослідження, грн. (без ПДВ)
Санітарно-хімічні показники:  
мідь 44,86
кадмій 44,86
свинець 44,86
цинк 44,86
ртуть 40,4
миш’як 40,76
кислотність 12,66
жир 13,40
цукор 37,47
Пестициди:  
альфа-циперметрин 80,83
лямда-цигалотрин 80,83
імідаклоприд 97,24
диметоат 93,33
ГХЦГ:

—    методом тонкошарової хроматографії

—    методом газорідинної хроматографії

 

82,25

103,74

ДДТ:

—    методом тонкошарової хроматографії

—    методом газорідинної хроматографії

 

82,25

103,74

Мікробіологічні показники:  
мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми (МАФАМ) 31,97
бактерії   групи кишкової палички  (БГКП) 31,89
патогенні мікроорганізми у т.ч. сальмонели 37,19
золотистий стафілокок 37,19
бактерії роду Proteus 37,19
E.coli 37,19
ентерококи 37,19
Bacillus cereus 37,19
сульфітредукуючі клострідії 37,19
плісеневі гриби та дріжджі 27.03
Вірусологічні показники  
ентеровіруси 109,25
ентеровіруси 110,68
аденовіруси 36,39
вірусний гепатит А 39,39
ротавіруси 39,39
ГМО:

— ПЛР якісним методом

— ПЛР кількісним методом

 

110,68

241,45

Радіологічні показники:  
137 цезій 61,28
90 стронцій 81,05