3.1. Картон і папір та вироби з них, сировина для виготовлення картонно-паперової продукції

Перелік інгредієнтів Вартість дослідження, грн. (без ПДВ)
Санітарно-хімічні показники:  
рівень стороннього запаху зразка 5,57
рівень стороннього  запаху витяжки 5,57
міграція у рідке модельне середовище:  
алюміній 41,56
гексан 35,83
гептан 35,83
етилацетат 35,83
залізо 20,56
капролактам 40,09
кадмій 37,9
мишяк 40,89
свинець 37,9
спирти:  
ізопропиловий 35,83
ізобутиловий 35,83
метиловий 35,83
бутиловий 35,83
ізобутиловий 35,83
хром 33,59
фенол 40,81
формальдегід 50,77
цинк 37,9
міграція у повітря:  
ацетальдегід 54,29
ацетон 49,01
бензол 53,2
бутилацетат 52,29
епіхлоргідрин 50,52
етилацетат 52,29
гексан 53,16
капролактам 51,64
ксилол 53,2
спирт метиловий 50,05
спирт бутиловий 50,05
спирт ізопропиловий 50,05
спирт ізобутиловий 50,05
толуол 53,2
фенол 48,33
формальдегід 36,72
та інші згідно рецептури  
Мікробіологічні показники:  
мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми (МАФАМ) 31,97
бактерії   групи кишкової палички  (БГКП) 31,89
патогенні мікроорганізми у т.ч. сальмонели 37,19
Радіологічні показники:

137 цезій

40 калій

226 радій

232 торій

147,17