3.4. Вироби медичного призначення

Перелік інгредієнтів Вартість дослідження, грн. (без ПДВ)
Санітарно-хімічні показники:  
рівень стороннього запаху зразка 5,57
рівень стороннього запаху витяжки 5,57
міграція у рідке модельне середовище:  
дифенілолпропан 43,90
рН 6,28
окислюваність 14,78
формальдегід 50,77
цинк 33,03
та інші згідно рецептури  
Мікробіологічні показники:  
контроль стерильності 40,10