3.7. Меблі та будівельні матеріали. Меблі та будівельні матеріали з полімерних матеріалів

Перелік інгредієнтів Вартість дослідження, грн. (без ПДВ)
Санітарно-хімічні показники:  
рівень стороннього запаху зразка 5,57
міграція у повітря:  
акрилонітрил 47,64
аміак 41,37
ацетальдегід 54,29
вінілацетат 45,70
водню хлорид 38,82
гексаметилендіамін 40,26
дибутилфталат 50,02
діоктилфталат 50,02
дівініл 36,63
етиленгліколь 44,31
капролактам 51,64
метанол 51,63
стирол 50,61
толуілендіізоціанат 52,93
фенол 48,33
формальдегід 36,72
та інші згідно рецептури