3.7. Меблі та будівельні матеріали. Мінеральна будівельна сировина та будівельні матеріали природного походження (в т.ч. мінеральні фарби та глазурі)

Перелік інгредієнтів Вартість дослідження, грн. (без ПДВ)
Санітарно-хімічні показники:  
рівень стороннього запаху зразка 5,57
міграція у повітря:  
акрилонітрил 47,64
аміак 41,37
ацетальдегід 54,29
ацетон 49,01
бензол 53,2
бутилакрилат 45,66
бутилацетат 52,29
бутилметакрилат 45,66
бутанол (ізобутанол) 50,05
вінілацетат 45,7
гексаметилендіамін 40,26
дівініл (бутадієн) 36,63
епіхлоргідрин 50,52
етилацетат 52,29
етиленгліколь 44,31
ксилол 53,2
метилакрилат 45,66
метилметакрилат 45,66
метанол 51,63
пропанол (ізопропанол) 50,05
стирол 50,61
тіурам 50,21
толуол 53,2
фенол 48,33
формальдегід 36,72
циклогексанон 45,77
та інші згідно рецептури  
Радіологічні показники:

137 цезій

40 калій

226 радій

232 торій

147,17