3.7. Меблі та будівельні матеріали. Лакофарбові матеріали

Перелік інгредієнтів Вартість дослідження, грн. (без ПДВ)
Санітарно-хімічні показники:  
рівень стороннього запаху зразка 5,57
міграція у повітря:  
акрилонітрил 47,64
аміак 41,37
ацетон 49,01
бензин 55,33
бутилакрилат 45,66
бутилацетат 52,29
бутилметакрилат 45,66
бутанол 50,05
водню хлорид 38,82
вінілацетат 45,7
дівініл (бутадієн) 36,63
епіхлоргідрин 50,52
етилацетат 52,29
ксилол 53,2
метилакрилат 45,66
метилметакрилат 45,66
метанол 51,63
ізопропанол 50,05
стирол 50,61
толуілендіізоціанат 52,93
толуол 53,2
уайт-спіріт 51,47
фенол 48,33
формальдегід 36,72
циклогексанон 45,77
міграція у рідке модельне середовище:  
акрилонітрил 41,17
ацетон 35,83
бензин 35,83
бутанол 35,83
діфенілолпропан 43,9
вініл хлорид 58,72
етилацетат 35,83
метанол 35,83
ізопропанол 35,83
стирол 45,2
фенол 40,81
формальдегід 50,77
та інші згідно рецептури