3.8. Вироби з полімерних та інших матеріалів, що контактують з харчовими продуктами та водою

Перелік інгредієнтів Вартість дослідження, грн. (без ПДВ)
Санітарно-хімічні показники:  
рівень стороннього запаху зразка 5,57
рівень стороннього  запаху витяжки 5,57
міграція у рідке модельне середовище:  
акрилонітрил 41,17
алюміній 41,56
ацетон 35,83
бензин 35,83
бор 19,16
бутиловий спирт 35,83
вулкацит 45,58
гексаметилендіамін 42,48
гексан 35,83
гептан 35,83
дибутилфталат 45,65
диметилтерефталат 39,69
діоктилфталат 45,65
дифенілолпропан 43,90
етилацетат 35,83
залізо:  
—   фотометричним методом 20,56
—   атомно-абсорбційним методом 37,90
ізобутиловий спирт 35,83
ізопропиловий спирт 35,83
кадмій:  
—   атомно-абсорбційним методом 37,90
—   методом інверсійної вольт-амперметрії 38,70
капролактам 40,09
каптакс 45,58
кобальт:  
—   методом тонкошарової хроматографії 33,03
—   атомно-абсорбційним методом 37,90
марганець:  
—   фотометричним методом 40,74
—   атомно-абсорбційним методом 37,90
метиловий спирт 35,83
мідь:  
—   атомно-абсорбційним методом 37,90
—   методом інверсійної вольт-амперметрії 38,70
—   методом тонкошарової хроматографії 33,03
миш’як 40,89
нікель:  
—   методом тонкошарової хроматографії 33,03
—   атомно-абсорбційним методом 37,90
свинець:  
—   атомно-абсорбційним методом 37,90
—   методом інверсійної вольт-амперметрії 38,70
стирол 45,20
тіурам 45,58
фенол 40,81
формальдегід 50,77
фтор 27,20
хлористий вініл 58,72
хром 33,59
цинк:  
—   атомно-абсорбційним методом 37,90
—   методом інверсійної вольт-амперметрії 38,70
—   методом тонкошарової хроматографії 33,03
міграція у повітря:  
акрилонітрил 47,64
аміак 41,37
ацетон 49,01
бензин 55,33
бутиловий спирт 50,05
водню хлорид 38,82
гексаметилендіамін 40,26
гексан 53,16
дибутилфталат 50,02
діоктилфталат 50,02
етилацетат 52,29
етиленгліколь 44,31
ізобутиловий спирт 50,05
ізопропиловий спирт 50,05
капролактам 51,64
метиловий спирт 50,05
стирол 50,61
тіурам 50,21
фенол 48,33
формальдегід 36,72
та інші згідно рецептури