4.5. Лакована консервна тара

Перелік інгредієнтів Вартість дослідження, грн. (без ПДВ)
Санітарно-хімічні показники:  
рівень стороннього запаху зразка 5,57
рівень стороннього  запаху витяжки 5,57
міграція у рідке модельне середовище:  
алюміній 41,56
дифенілолпропан 43,90
свинець:  
—   атомно-абсорбційним методом 37,90
—   методом інверсійної вольт-амперметрії 38,70
фенол 48,33
формальдегід 36,72
цинк:  
—   атомно-абсорбційним методом 37,90
— методом інверсійної вольт-амперметрії 38,70
та інші згідно рецептури