4.6. Стальний емальований посуд

Перелік інгредієнтів Вартість дослідження, грн. (без ПДВ)
Санітарно-хімічні показники:  
рівень стороннього запаху зразка 5,57
рівень стороннього запаху витяжки 5,57
міграція у рідке модельне середовище:  
алюміній 41,56
бор 19,16
залізо 20,56
кадмій:  
—   атомно-абсорбційним методом 37,90
—   методом інверсійної вольт-амперметрії 38,70
кобальт 33,03
марганець 40,74
мідь:  
—   атомно-абсорбційним методом 37,90
—   методом інверсійної вольт-амперметрії 38,70
миш’як 40,89
нікель:  
—   атомно-абсорбційним методом 37,90
—   методом тонкошарової хроматографії 33,03
свинець:  
—   атомно-абсорбційним методом 37,90
—   методом інверсійної вольт-амперметрії 38,70
фтор 27,20
хром 33,59
цинк:  
—   атомно-абсорбційним методом 37,90
— методом інверсійної вольт-амперметрії 38,70
та інші згідно рецептури