4.7. Гума та вироби з них

Перелік інгредієнтів Вартість дослідження, грн. (без ПДВ)
Санітарно-хімічні показники:  
рівень стороннього запаху зразка 5,57
рівень стороннього  запаху витяжки 5,57
міграція у повітря:  
акрилонітрил 47,64
аміак 41,37
ацетальдегід 54,29
бутилакрилат 45,66
вінілацетат 45,70
водню хлорид 38,82
гексаметилендіамін 40,26
дибутилфталат 50,02
діоктилфталат 50,02
дивініл 36,63
етилацетат 52,29
епіхлоргідрин 50,52
капролактам 51,64
метилакрилат 45,66
метилметакрилат 45,66
стирол 50,61
тіурам 50,21
фенол 48,33
формальдегід 36,72
циклогексанон 45,77
міграція у рідке модельне середовище:  
акрилонітрил 41,17
вініл хлористий 58,72
вулкацит 45,58
гексаметилендіамін 42,48
дибутилфталат 45,65
діоктилфталат 45,65
дифенілолпропан 43,90
диметилтерефталат 39,69
етилацетат 35,83
кадмій 37,90
капролактам 40,09
каптакс 45,58
мишяк 40,89
свинець 37,90
стирол 45,20
тіурам 45,58
фенол 40,81
формальдегід 50,77
цинк 37,90
та інші згідно рецептури