5.1. Повітря робочої зони

Перелік інгредієнтів Вартість дослідження, грн. (без ПДВ)
Санітарно-хімічні показники:
азоту діоксид 43,68
акрилонітрил 47,64
акролеїн 45,22
аміак 41,92
ангідрид малеїновий 41,55
ангідрид сірчистий 45,44
ангідрид хромовий 41,46
ангідрид фосфорний 38,65
анілін 41,74
ацетон:

—    фотометричним методом

—    методом  газорідинної хроматографії

 

49,57

52,96

ацетальдегід:

—    фотометричним методом

—    методом  газорідинної хроматографії

 

54,29

55,75

бензол:

—    фотометричним  методом

—    методом газорідинної хроматографії

 

52,32

53,71

ксилол:

—    фотометричним  методом

—    методом газорідинної хроматографії

 

52,32

53,71

толуол:

—    фотометричним  методом

—    методом газорідинної хроматографії

 

52,32

53,71

бензин 55,48
бутилакрилат 47,44
бутилацетат:

—    фотометричним  методом

—    методом газорідинної хроматографії

 

52,29

51,53

вінілацетат:

—    фотометричним  методом

—    методом газорідинної хроматографії

 

52,29

51,53

етилацетат:

—    фотометричним  методом

—    методом газорідинної хроматографії

 

52,29

51,53

вінілхлорид:

—    фотометричним  методом

—    методом газорідинної хроматографії

 

44,82

62,74

водень фосфористий 40,41
водень фтористий 54,13
водень хлористий 37,79
водню ціанід 40,09
вуглецю оксид 11,38
вуглеводні насичені C1-C10 59,58
вуглець чотирихлористий 48,77
гексаметилендіамін 40,17
гексан 53,87
гідразин та його похідні 42,21
дибутилфталат 50,78
діоктилфталат 50,78
диметилформамід 41,54
дихлоретан:

—    фотометричним  методом

—    газохроматографічним методом

 

50,8

53,21

дифенілметандиізоцианат 45,11
диметилтерефталат 56,61
епіхлоргідрин 38,11
етилбензол 54,6
етиленгліколь 44,91
етилендіамін 47,44
етилену оксид 44,55
етилцелозольв 33,99
ефір діетиловий 44,29
їдкі луги 38,9
каніфоль 51,91
капролактам 39,42
карбамід 48,11
кислота акрилова 40,72
кислота метакрилова 40,72
ацетилсаліцилова кислота 37,23
мурашина кислота 44,1
нікотинова кислота 41,81
оцтова кислота 31,29
сірчана кислота 48,21
терефталева кислота 51,58
кофеїн 51,3
кремнію діоксид 55,75
левоміцетин 43,13
метилакрилат 53,1
метиленхлорид 36,48
метилметакрилат 44,6
мінеральні масла 35,23
натрію гідрокарбонат 51,62
нітрит натрію 47,78
натрію хлорид 50,66
нафталін 35,78
озон 42,26
пил 24,4
пропілацетат 44,83
діоксид селену 51,05
сірководень 40,49
сольвент-нафта 52,34
стирол 50,82
спирт метиловий:

—    фотометричним методом

—    газохроматографічним методом

 

35,36

45,15

спирт етиловий 45,15
спирт бутиловий 45,15
спирт ізопропіловий 45,15
спирт ізобутиловий 45,15
спирт пропіловий 45,15
тетрахлоретилен 60,39
толуілендиізоціанат 53,2
трихлоретилен 50,6
уайт-спірит 51,47
хлор 49,63
фенол 48,32
формальдегід 37,62
солі фтористоводневої кислоти 60,83
циклогексанон 45,77
алюміній 52,67
вольфрам 46,17
молібден 48,81
марганець:

—    фотометричним методом

—    атомно-абсорбційним методом

 

51,07

51,15

ванадій 52,53
хром та оксид хрому:

—    фотометричним методом

—    атомно-абсорбційним методом

 

46,65

50,47

цинк та оксид цинку:

—    фотометричним методом

—    атомно-абсорбційним методом

 

56,6

50,38

кадмій:

—    фотометричним методом

—    атомно-абсорбційним методом

 

45,29

49,19

мідь:

—    фотометричним методом

—    атомно-абсорбційним методом

 

51,12

51,15

нікель:

—    фотометричним методом

—    атомно-абсорбційним методом

 

50,35

50,47

свинець:

—    фотометричним методом

—    атомно-абсорбційним методом

 

49,67

51,15

залізо:

—    фотометричним методом

—    атомно-абсорбційним методом

 

44,46

49,57

титан 57,1
кобальт та оксид кобальту:

—    фотометричним методом

—    атомно-абсорбційним методом

 

50,93

49,95

ртуть 36,06
Пестициди:
ацетохлор 128,40
бенсултап 90,11
бентазон 127,67
—    гліфосат 76,94
—    беноміл 100,18
—    карбофуран 100,18
—    ТМТД 100,18
—    пропамокарб гідрохлорид 100,18
—    карбендазим 100,18
—    метолахлор 100,18
—    фенмедіфам 100,18
—    карбоксин 91,42
—    ленацил 88,54
—    ацетаміприд 97,24
—    імідаклоприд 97,24
—    фіпрніл 97,24
—    пендиметалін 103,16
—    дельтаметрин 80,83
—    лямда-цигалотрин 80,83
—    фенвалерат 80,83
—    циперметрин 80,83
—    бета-цифлутрин 80,83
—    пропаргіт 97,32
—    атразин 83,88
—    симазин 83,88
—    метрибузин 83,88
—    пенконазол 89,54
—    діфеноконазол 89,54
—    пропіконазол 89,54
—    тебуконазол 89,54
—    тріадименол 89,54
—    тріадимефон 89,54
—    флутріафол 89,54
—    диметоат 93,33
—    дихлорфос 93,33
—    діазинон 93,33
—    малатіон 93,33
—    паратіон-метил 93,33
—    піриміфос-метил 93,33
—    трихлорфон 93,33
—    ДДТ:

—    методом тонкошарової хроматографії

—    методом газорідинної хроматографії

 

82,25

103,74

—    ГХЦГ:

—    методом тонкошарової хроматографії

—    методом газорідинної хроматографії

 

82,25

103,74