5.2. Атмосферне повітря

Перелік інгредієнтів Вартість дослідження, грн. (без ПДВ)
Санітарно-хімічні показники:  
азоту діоксид 43,68
аміак 41,92
ангідрид сірчистий 45,44
ангідрид фосфорний 38,65
ацетон 52,96
бензол 53,71
ксилол 53,71
толуол 53,71
бензин 55,48
водень фтористий 54,13
водень хлористий 37,79
водень ціанистий 40,09
вуглецю оксид 11,38
гексан 53,87
етилбензол 54,60
миш’як 41,15
сірчана кислота 48,21
озон 42,26
пил 24,40
сажа 27,12
синтетичні миючи речовини 39,84
сірководень 40,49
стирол 54,73
спирт метиловий:

—    фотометричним методом

—    методом газорідинної хроматографії

 

35,36

45,15

спирт етиловий 45,15
спирт бутиловий 45,15
спирт ізобутиловий 45,15
спирт ізопропіловий:

—    методом газорідинної хроматографії

—    фотометричним методом

 

45,15

35,36

спирт пропіловий 45,15
хлор 49,63
фенол 48,32
формальдегід 37,62
марганець:

—    фотометричним методом

—    атомно-абсорбційним методом

 

51,07

51,15

хром та оксид хрому:

—    фотометричним методом

—    атомно-абсорбційним методом

 

46,65

50,47

цинк та оксид цинку 50,38
кадмій 49,19
мідь 51,15
нікель 50,47
свинець 51,15
залізо 49,57
кобальт та оксид кобальту 49,95
ртуть 17,07