5.3. Повітря житлових та громадських приміщень

Перелік інгредієнтів

Вартість дослідження, грн. (без ПДВ)

Санітарно-хімічні показники:  
азоту діоксид 43,68
аміак 41,92
ангідрид сірчистий 45,44
ацетон 52,96
бензол 53,71
ксилол 53,71
толуол 53,71
вуглецю оксид 11,38
озон 42,26
пил 24,40
фенол 48,32
формальдегід 37,62
Мікробіологічні  показники:  
загальне мікробне число 20,87
золотистий стафілокок 20,87
гемолітична кокова мікрофлора 20,87
плісеневі гриби та дріжджі 20,87