6.1. Грунт

Перелік інгредієнтів Вартість дослідження, грн. (без ПДВ)
Санітарно-хімічні показники:
вологість 27,40
хлориди 26,88
сульфати 53,86
бензол 53,96
толуол 53,96
ксилол 53,96
водневий показник 23,60
нафтопродукти 91,04
мідь 44,86
кадмій 44,86
свинець 44,86
цинк 44,86
нікель 40,85
кобальт 40,85
марганець 40,85
Пестициди:
 — ацетохлор 121,65
—    бенсултап 90,11
—    бентазон 127,67
—    карбофуран 100,18
—    метолахлор 100,18
—    ленацил 88,54
—    ацетаміприд 97,24
—    імідаклоприд 97,24
—    фіпроніл 97,24
—    пендиметалін 103,16
—    дельтаметрин:

—    методом тонкошарової хроматографії

—    методом газорідинної хроматографії

 

80,83

100,02

—    лямда-цигалотрин:

—    методом тонкошарової хроматографії

—    методом газорідинної хроматографії

 

80,83

100,02

—    бета-цифлутрин 80,83
—    фенвалерат 80,83
—    циперметрин 80,83
—    пропаргіт 97,32
—    металоксил 95,62
—    атразин 83,88
—    метрибузин 83,88
—    дифеноконазол 89,54
—    пенконазол 89,54
—    тріадимефон 89,54
—    трифлуралін 94,58
—    дихлорфос 93,33
—    диметоат:

—    методом тонкошарової хроматографії

—    методом газорідинної хроматографії

 

93,33

109,04

—    малатіон:

—    методом тонкошарової хроматографії

—    методом газорідинної хроматографії

 

93,33

109,04

—    паратіон-метил 93,33
—    піриміфос-метил 93,33
—    фенітротіон 93,33
—    фозалон 93,33
—    хлорпірифос 93,33
Мікробіологічні показники:
Е.coli 31,89
ентерококи 37,19
патогенні ентеробактерії 37,19
мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми (МАФАМ) 31,97
C. perfringens 37,19
термофільні бактерії 37,19
Паразитологічні показники:
яйця та личинки гельмінтів 39,5
цисти та ооцисти кишкових патогенних найпростіших 39,5
Вірусологічні показники:
ентеровіруси 109,25
ентеровіруси 110,68
аденовіруси 36,39
вірусний гепатит А 39,39
ротавіруси 39,39
Особливо небезпечні показники:
збудник сибірки:

— бактеріологічним методом

— ПЛР якісним методом

— ПЛР кількісним методом

 

179,91

110,68

241,45

Радіологічні показники:
—    137 цезій

—    40 калій

—    226 радій

—    232 торій

147,17