6.3. Лікувальні грязі

Перелік інгредієнтів Вартість дослідження, грн. (без ПДВ)
Мікробіологічні показники:  
загальне мікробне число 31,97
загальні коліформи 31,89
Е.coli 37,19
ентерококи 37,19
патогенні ентеробактерії 37,19
сульфітредукуючі клострідії 37,19
P. aeruginosa 37,19
S. aureus 37,19
C. perfringens 37,19