10.2. Проведення гігієнічного навчання громадян, професійна чи інша діяльність яких повязана з небезпечними факторами, обслуговуван-ням населення, з метою запобігання виникненню захворювань, поширенню масових інфекційних та неінфекційних захворювань, отруєнь, у тому числі харчових

Перелік інгредієнтів Вартість дослідження, грн. (без ПДВ)
за одного слухача за одну годину у разі індивідуального навчання 8,85
за одного слухача у разі групового навчання за кількості слухачів не менше ніж 5 осіб 2,48