10.4. Складання санітарного паспорту на радіотехнічний об’єкт

Перелік інгредієнтів Вартість дослідження, грн. (без ПДВ)
за один документ 675,27