10.5. Підготовка санітарного паспорта на роботи з радіоактив-ними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випроміню-вання

Перелік інгредієнтів Вартість дослідження, грн. (без ПДВ)
за один документ 40,89