Внутрішньолікарняні інфекції в сучасних умовах

Безымянный

Внутрішньолікарняні (госпітальні, нозокоміальні) інфекції (ВЛІ) — це будь-яке клінічно виражене захворювання мікробного походження, яке уражує хворого в результаті його госпіталізації або відвідування закладу охорони здоров’я, а також персонал лікарні при здійсненні ним діяльності, незалежно від того, виявляються або не виявляються симптоми цього захворювання під час знаходження даних осіб у закладі охорони здоров’я.

ВЛІ можуть бути ендогенного (зараження відбувається власною мікрофлорою шкіри, слизових оболонок, шлунково-кишкового тракту або мікроорганізмами, що колонізують хворого) та екзогенного (обумовлені зараженням зовнішніми збудниками через контаміновані мікроорганізмами медичні інструменти, устаткування, повітря, від мединого персоналу і/або пацієнтів – бактеріоносіїв та осіб, які доглядають за пацієнтами) походження.

ВЛІ можуть викликати віруси (грипу, аденовіруси, ротавіруси, ентеровіруси, збудники парентеральних вірусних гепатитів, СНІДу), бактерії (стафілококи, стрептококи, синьогнійна паличка, сальмонели, ентеробактерії) та інші мікроорганізми (простіші та гриби).

Джерелом ВЛІ можуть бути хворі гострою, стертою, хронічною формою або носії інфекційних захворювань, як з числа пацієнтів так і медичний персонал.

Інфікування відбувається повітряно-крапельним або повітряно-пиловим, контактно- побутовим (через предмети догляду за хворими, білизну, медичні інструменти, апаратуру, руки медичного персоналу), парентеральним (при введенні інфікованих препаратів крові) та харчовим шляхом.

Найбільший ризик виникнення ВЛІ існує у пацієнтів відділень інтенсивної терапії, хірургічних, урологічних, неонатологічних, опікових, травматологічних, тобто там, де концентруються хворі – люди з ослабленою імунною системою, яким проводиться значна кількість інвазивних діагностичних і лікувальних процедур, тобто є умови для формування і розповсюдження госпітальних штамів мікроорганізмів, яким притаманна множинна стійкість до антибіотиків і здатність швидко пристосовуватись до несприятливих факторів.

До основних напрямків профілактики ВЛІ у сучасних умовах слід віднести архітектурно-планувальні заходи, які попереджують розповсюдження ВЛІ шляхом ізоляції палатних секцій від операційних блоків і передбачають ізоляцію хворих у палатах; санітарно-технічні заходи: ефективна штучна і природна вентиляція; оптимальні параметри мікроклімату та освітлення, дотримання правил накопичення, знешкодження і видалення відходів закладів охорони здоров’я. Велике значення має дотримання санітарно-протиепідемічних заходів: контроль за санітарно-протиепідемічним режимом у закладах охорони здоров’я; лабораторний контроль стану протиепідемічного режиму; виявлення бактеріоносіїв серед хворих та медичного персоналу; дотримання дезінфекційно-стерилізаційного режиму; раціональне застосування антимікробних препаратів.

Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій вимагає не лише матеріальних затрат, пов’язаних з будівництвом, придбанням обладнання, професійної підготовки медичного персоналу з питань профілактики інфекцій у ході лікування і догляду за хворими, але й дотримання медичним персоналом та пацієнтами санітарної культури.