Забороняється виробництво та використання азбесту

Безымянный

Міністерство юстиції України 09.06.2017 зареєструвало наказ МОЗ України від 29.03.2017 №339 «Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Про безпеку і захист працівників від шкідливого впливу азбесту та матеріалів і виробів, що містять азбест». Документ набуде чинності через шість місяців після його офіційного опублікування.

Ці Санітарні норми визначають вимоги щодо попередження ризиків, пов’язаних з впливом азбесту на здоров’я працівників на робочих місцях всіх видів діяльності, під час яких працівники зазнають або можуть зазнавати дію шкідливого впливу азбестового пилу або пилу, що виділяється з азбестовмісних матеріалів та виробів, а також на здоров’я населення, що проживає в зоні такого впливу.

Забороняється виробництво та використання азбесту незалежно від його виду та азбестовмісних виробів і матеріалів в технологічних процесах та при проведенні будівельно-монтажних робіт.

Як виняток, матеріали та вироби, що містять азбест і вже використовуються, можна й надалі використовувати до їх заміни або утилізації. Азбестовмісні ізоляційні матеріали та вироби низької щільності (1 г/см3) підлягають першочерговій заміні та утилізації.

Мета прийняття наказу – захист здоров’я працюючих та населення через зниження рівня захворюваності та смертності від хвороб, викликаних впливом азбестовмісного пилу.

За даними ВООЗ у всьому світі в даний час приблизно 100 тис. осіб вмирає щорічно від хвороб, викликаних дією азбесту. Як свідчать наукові дослідження, використання азбесту та продукції, в якій він міститься, може стати причиною таких захворювань як азбестоз, мезотеліома та рак легенів. Також азбест спричиняє професійні захворювання на рак гортані, бронхів і легенів, на рак яєчників, а також на злоякісну мезотеліому плеври, очеревини, перикарду.

У працівників видобувних та переробних підприємств цієї галузі, вірогідність виникнення пухлин у декілька разів більше, ніж у переважної більшості населення. Тому, з кінця XX століття у світі було розпочато процес заміни азбесту на безпечніші матеріали, а використання цієї речовини підлягає найжорсткішим обмеженням.

Основними споживачами азбесту в Україні є азбестоцементна та азбестотехнічна галузі. В Україні існує 7 підприємств, які виготовляють вироби з використанням хризотилового азбесту. На зазначених підприємствах працює близько 4 тис. осіб. В Україні є виробники, які вже налагодили виробництво шиферу без застосування азбесту.

Із розвитком виробництва штучних мінеральних волокон проблема використання азбесту набула не лише медичного, а й економічного характеру, в результаті чого у 1999 р. Європейською комісією була прийнята директива 1999/77/ЄС про заборону використання азбесту та виробів з нього в країнах Європейського Союзу з 1 січня 2005 р., а в 2009 р. – директива 2009/148/ЄС про захист працівників від ризиків, пов’язаних із впливом азбесту на роботі.

Підприємства, що використовують азбест, імпортують його з Російської Федерації та Казахстану. За період 2006 – 1 пол. 2016 років в Україну було імпортовано 556 тис. тонн хризотилового азбесту. За останні десятиліття пропорція поставок азбесту становила: Росія – 64,5% (358,8 тис. тонн); Казахстан – 35,5% (197,2 тис. тонн.)