PEST — контроль

Презентация

Pest control (в українській транслітерації – пест-контроль) — це термін, який в буквальному перекладі з англійської означає «контроль шкідників». Це комплекс заходів щодо обмеження чисельності шкідників (зниження чисельності шкідників до допустимого рівня) на певній території. Пест-контроль — це науково-обгрунтована технологія впливу на спільноти тварин-шкідників, з метою обмеження їх чисельності та / або запобігання нанесення ними шкоди. Це заходи, які потребують високої майстерності і всеосяжних знань в самих різних областях: медицини ,екології, зоології, хімії.

В Україні діє національний стандарт ДСТУ EN 16636:2015 «Послуги щодо боротьби зi шкiдниками. Вимоги та компетенції (EN 16636:2015,IDT)».

Стандарт визначає вимоги щодо проведення профілактичних дезінфекційних заходів, зокрема дератизації та дезінсекції, професійної обізнаності фахівців та застосування безпечних засобів.

Контроль шкідників також є органічною частиною діючої на підприємствах пов’язаних з прийомом, зберіганням, переробкою або реалізацією харчової продукції системи НАССР ( Системи управління безпечністю харчових продуктів).

Програма щодо контролю за шкідниками на цих підприємствах повинна забезпечити:

— визначення видів шкідників, які характерні для певного оператора ринку;

— заходи щодо запобігання проникненню шкідників на територію потужності;

— встановлення засобів профілактики та боротьби зі шкідниками по зовнішньому периметру;

— усі заходи з боротьби зі шкідниками повинні здійснюватись так, щоб не виникала загроза безпечності харчових продуктів через перехресне забруднення;

— якщо встановлено електричні знищувачі комах, то вони не повинні розміщуватись над відкритим харчовим продуктом;

— відповідно до оцінки ризику перевірку на забрудненість шкідниками вхідних партій (допоміжних матеріалів для переробки харчових продуктів, предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами);

— маркування та регулярну перевірку всіх засобів боротьби зі шкідниками;

— аналіз результатів контрольних заходів з визначенням тенденції і запровадженням ефективних профілактичних та коригувальних заходів.

Наші фахівці проводять боротьбу зі шкідниками на високому професійному рівні та відповідно до вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.

З питань укладання договору на профілактичні дезінфекційні заходи звертайтеся за тел. відділення дезінфектології:3150143