Про підсумкові результати моніторингу якості оздоровлення та відпочинку дітей у Харківській області

Безымянный

Під час проведення оздоровчої кампанії для дітей влітку 2017 року фахівцями ДУ «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» проведено відбір та дослідження проб з об’єктів навколишнього середовища в 185 закладах оздоровлення та відпочинку: з них у 160 закладах з денним перебуванням дітей, 23 позаміських, 1 закладі оздоровлення санаторного типу та 1 наметовому містечку.

Всього з початку підготовчого періоду та оздоровчої кампанії проведено 409 відвідувань закладів оздоровлення та відпочинку дітей, в тому числі з комісією – 70. За результатами лабораторних досліджень та інструментальних вимірювань виявлені відхилення від нормативних показників при 84 (20,5%) відвідуваннях.

На харчоблоках оздоровчих закладів досліджено 918 змивів з технологічного обладнання, санітарного одягу та рук працівників на наявність бактерій групи кишкової палички, з них 35 (3,8%) не відповідали нормативу. Зі 130 проб готових кулінарних виробів, досліджених на бактеріальне забруднення, відхилення від нормативу виявлені в 5 пробах (3,8%). Досліджено 60 проб готових страв на калорійність, з них 3 (5,0%) проби не відповідали нормативу.

В позаміських закладах оздоровлення та відпочинку, де є пляжі, досліджено 109 проб води відкритих водойм на санітарно-хімічні показники, з них вимогам «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом МОЗ України від 19.06.1996 №173, не відповідали 20 (18,3%) проб. Досліджено 110 проб на мікробіологічні показники, всі результати відповідали нормативним вимогам.

Всього відібрано та досліджено 516 проб питної води на санітарно-хімічні показники, з них 104 (20,2%) не відповідали вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», та 547 проб на мікробіологічні показники, з яких 31 (5,7%) проба не відповідала нормативу.

З метою оперативного реагування та своєчасної ліквідації порушень санітарного законодавства, що призвели до незадовільних результатів лабораторних досліджень, керівникам дитячих закладів оздоровлення та відпочинку в стислі терміни направлено 80 листів з рекомендаціями щодо покращення санітарного стану об’єктів. Про результати моніторингових відвідувань та встановлені факти невідповідності досліджених проб нормативним показникам проінформовані органи місцевого самоврядування.

З власниками, керівниками та працівниками дитячих закладів оздоровлення та відпочинку проведено 1647 лекцій та 571 бесіда.