Про участь у науково-практичній конференції «Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики».

20171123_151208

З 23.11.2017 по 24.11.2017 у м. Києві на базі Клініки інфекційних захворювань Головного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ» МО України проводиться науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики».

Конференція була організована за участю фахівців Української військово-медичної академії, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, кафедри інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Головного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ».

Завідувач відділення організації епідеміологічних досліджень державної установи «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» Тетяна Карлова виступила на конференції з доповіддю «Порівняльна характеристика епідемічних сезонів грипу та грипоподібних захворювань 2015-2016 років та 2016-2017 років у Харківській області».

Основні науково-практичні напрямки роботи Конференції:

 Вірусні та бактеріальні інфекції;

 Гострі вірусні та хронічні гепатити;

 Інфекційні захворювання шлунково-кишкового тракту;

 Геморагічні лихоманки;

 Протозойні інфекції, гельмінтози;

 Рідкісні та нові інфекції, включаючи завезені інфекції;

 Атиповий перебіг;

 Внутрішньо лікарняні інфекції;

 Антибактеріальні, противірусні препарати;

 Імунопрофілактичні засоби;

 Профілактичні засоби, дезінфекційна та стерилізаційна апаратура;

 Діагностичне обладнання, діагностикуми;

 Особливо небезпечні інфекції;

 Організація надання медичної допомоги інфекційним хворим у мирний та військовий час;

 Інфекційні захворювання у військовослужбовців.

За підсумками роботи конференції планується видання матеріалів конференції у фаховому виданні, що включено до переліку наукових фахових видань України у галузі медицини та фармації і є прийнятим широким медичним загалом України і за її межами.