Завершив роботу Третій щорічний регіональний науковий симпозіум «Єдине здоров’я»

Безымянный

На симпозіумі 52 дослідники представили свої роботи під час усних презентацій та 44 учасники – на паралельних сесіях коротких доповідей, крім того, щодня було представлено більше 300 постерних доповідей.

Протягом усієї зустрічі експертна колегія обирала українських вчених, які співпрацюватимуть з міжнародними експертами, щоб отримати допомогу в аналізі даних, визначенні наукових журналів з високим індексом цитування та підготовці рукописів статей, які можуть бути направлені на рецензування та бути потенційно надрукованими.

В результаті робота «Епідеміологічна оцінка спалаху вірусного гепатиту А в селищі Харківської області» (Карлова Т., Махота Л., ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України», Чумаченко Т., доктор медичних наук, професор ХНМУ) була відібрана для встановлення партнерських відносин з міжнародними експертами з метою подальшої співпраці.