Про результати дослідження атмосферного повітря у I півріччі 2018 року

Безымянный

Всього по м. Харкову та Харківській області у I півріччі 2018 року досліджено 14654 проби атмосферного повітря, з них з перевищенням гранично допустимих концентрацій (далі — ГДК) —  592 проби (4 %). Найбільша питома вага проб атмосферного повітря з перевищенням ГДК (вище середнього по області показника) зареєстрована в Ізюмському, Куп’янському, Дворічанському, Лозівському, Близнюківському, Печенізькому районах,  містах Куп’янськ, Ізюм, Первомайський, Люботин, Чугуїв, Лозова та Харків.

У місті Харкові досліджено 5694 проби атмосферного повітря. Перевищення ГДК виявлено у 314 пробах ( 5,5 %).

На межі санітарно-захисних зон підприємств з 10158 досліджених проб перевищення ГДК виявлено в 46 пробах (0,5 %), в місцях відпочинку населення досліджено 448 проб, перевищень ГДК не зареєстровано. Найбільша питома вага проб з перевищенням ГДК спостерігається  в місцях проживання населення в зоні впливу автотранспортних магістралей: з 4048 досліджених проб перевищення ГДК виявлено в 546 пробах (13,5 %).

Найвищий рівень забруднення атмосферного повітря, як по кількості проб з перевищенням ГДК, так і по кратності перевищення, традиційно спостерігається  в місцях проживання населення в зоні впливу автотранспортних магістралей, де максимальний вміст пилу перевищує нормативний рівень до 1,6 ГДК, ангідриду сірчистого — до 1,8 ГДК, азоту діоксиду — до 1,6 ГДК, вуглецю оксиду — до 1,4 ГДК, формальдегіду — до 1,3 ГДК.