Лабораторно-інструментальні дослідження факторів виробничого середовища для атестації робочих місць.

Безымянный

Шановні керівники підприємств, закладів, установ!

З 01.10.2018 Державна установа «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (далі ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України» або Центр) внесена  до Інформаційного переліку лабораторій, атестованих на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу Державної служби України з питань праці та відновлює проведення лабораторних досліджень для атестації робочих місць відповідно до «Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.1992 № 442.

Випробувальний центр ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України» акредитований Національним агентством України на відповідність вимогам міжнародного стандарту ДСТУ ІSO/ІЕС 17025:2006 (ІSO/ІЕС 17025:2005).

Нагадуємо, що атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів,  що  можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих. При цьому основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і  працівниками  у  галузі реалізації прав  на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та  компенсації  за роботу у несприятливих умовах. Тобто результати атестації використовуються при встановленні пенсій за віком на пільгових умовах, пільг і компенсацій за рахунок підприємств та організацій, а також для розробки заходів  щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працюючих.

Вартість досліджень зазначена на цьому сайті в розділі «Платні послуги»   (V – Повітря, VIII – Фізичні фактори) і з 2003 року залишається незмінною та найбільш прийнятною.

Запрошуємо до співпраці представників підприємств, установ, організацій та зацікавлених осіб.

Для консультацій та укладання договорів необхідно звертатись до відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень нашого Центру за адресою: 61070, м. Харків, Помірки, тел. 315-01-97, 315-01-22.