Про результати дослідження атмосферного повітря у 2018 році

Безымянный

Всього по м. Харкову та Харківській області за 2018 рік досліджено 33605 проб атмосферного повітря, з них з перевищенням гранично допустимих концентрацій (далі — ГДК) —  1264 проб (3,8 %). Найбільша питома вага проб атмосферного повітря з перевищенням ГДК (вище середнього по області показникіа) зареестрована в Дворічанському, Печенізькому, Сахновщинському, Куп’янському, Лозівському, Ізюмському, Валківському, Шевченківському, Близнюківському, Барвінківському,  районах,  містах Куп’янськ, Люботин, Лозова, Ізюм, Харків та Чугуїв.

У місті Харкові досліджено 11500 проб атмосферного повітря. Перевищення ГДК виявлено у 630 пробах ( 5,5 %).

В пробах атмосферного повітря виявлені перевищення ГДК вмісту пилу неорганічного (8,4 % досліджених проб), вуглецю оксиду (8,8 %), формальдегіду (8,1 %), ангідриду сірчистого (4,1 %), фенолу (1,4 %), аміаку (1,1 %), азоту діоксиду (1 %), сажі (0,2 % досліджених проб).

На межі санітарно-захисних зон підприємств з 24321 досліджених проб перевищення ГДК виявлено в 78 пробах (0,3 %), в місцях відпочинку населення з 1168 досліджених проб перевищення ГДК зареєстровано в 20 пробах (1,7 %). Найбільша питома вага проб з перевищенням ГДК спостерігається  в місцях проживання населення в зоні впливу автотранспортних магістралей: з 8116 досліджених проб перевищення ГДК виявлено в 1166 пробі (14,4 %).

Найвищий рівень забруднення атмосферного повітря спостерігається в зоні впливу автотранспортних магістралей, де середній по області показник питомої ваги проб з перевищенням ГДК становить 14,4 % (в м. Харкові – 17,0 %), а максимальні рівні вмісту пилу, ангідриду сірчистого, азоту діоксиду перевищують нормативи до 1,7 ГДК, вуглецю оксиду – до 1,5 ГДК, формальдегіду — до 1,2 ГДК, фенолу — до 3,5 ГДК.

На території міських поселень досліджено 23 816 проб атмосферного повітря, з них з перевищенням гранично допустимих концентрацій (ГДК) — 1 208 проб (5,0 %). На території сільських поселень досліджено 9 789 проб атмосферного повітря, з них з перевищенням  ГДК — 56 проб (0,6 %).