PEST — контроль

Безымянный

Pest control (в українській транслітерації – пест-контроль) — це термін, який в буквальному перекладі з англійської означає «контроль шкідників». Це комплекс заходів щодо обмеження чисельності шкідників (зниження чисельності  шкідників до допустимого рівня) на певній території. Пест-контроль — це науково-обгрунтована технологія впливу на спільноти тварин-шкідників, з метою обмеження їх чисельності та / або запобігання нанесення ними шкоди. Це заходи, які потребують високої майстерності і всеосяжних знань в самих різних областях: медицини ,екології, зоології, хімії.

Пест-контроль відрізняється від звичайних дератизації та дезінсекції, які в традиційному «медичному» розумінні враховують тільки ті види гризунів та комах, які мають епідеміологічне та санітарно-гігієнічне значення, в той час як ці поняття необхідно розглядати значно ширше. Таким чином, проблемними біологічними видами (шкідниками) являються різноманітні особини, які проявляють себе в якості шкідливих агентів в певних умовах: природні та синантропні гризуни (особливо пацюки, миші, полівки); різноманітні комахи та членистоногі, в т.ч. мухи (кімнатні, плодові, м’ясні, навозні); комарі, метелики, оси, павуки, свірчки та ін.; комахи-шкідники сировини і матеріалів: шкіряних та хутрових виробів, деревини, борошна, круп та ін.; дикі та синантропні види птахів (горобці, голуби, ворони та ін.); холоднокровні тварини (змії, ящірки, жаби та ін.).Також до цього переліку відносять бродячих, прикормлених кішок та собак – одних із потенційно небезпечних переносників інфекційних захворювань, гельмінтів та паразитуючих на них кровоссальних членистоногих (бліх, кліщів та ін.).

В Україні діє національний стандарт ДСТУ EN 16636:2015 «Послуги щодо боротьби зi шкiдниками. Вимоги та компетенції (EN  16636:2015,IDT)».
Стандарт визначає вимоги щодо проведення профілактичних дезінфекційних заходів, зокрема дератизації та дезінсекції, професійної обізнаності фахівців та  застосування безпечних засобів.

Контроль шкідників є частиною діючої на підприємствах, пов’язаних з прийомом, зберіганням, переробкою або реалізацією харчової продукції, системи НАССР (Системи управління безпечністю харчових продуктів).

Програма щодо контролю за шкідниками на цих підприємствах повинна забезпечити:

— визначення видів шкідників, які характерні для певного оператора ринку;

— заходи щодо запобігання проникненню шкідників на територію потужностей;

— встановлення засобів профілактики та боротьби зі шкідниками по зовнішньому периметру об’єкта;

— усі заходи з боротьби зі шкідниками повинні здійснюватись так, щоб не виникала загроза безпечності харчових продуктів через перехресне забруднення;

— перевірку на забрудненість шкідниками вхідних партій (допоміжних матеріалів для переробки харчових продуктів, предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами) відповідно до оцінки ризику;

— маркування та регулярну перевірку всіх засобів боротьби зі шкідниками;

— якщо встановлено електричні знищувачі комах, то вони не повинні розміщуватись над відкритим харчовим продуктом;

— аналіз результатів контрольних заходів з визначенням тенденції і запровадженням ефективних профілактичних та коригувальних заходів.

 

Наші фахівці проводять боротьбу зі шкідниками на високому професійному рівні  та відповідно до вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.

З питань укладання договору на профілактичні дезінфекційні заходи звертайтеся за тел. відділення дезінфектології: 3150143