Про результати лабораторних досліджень атмосферного.

Безымянный

Всього по м. Харкову та Харківській області у I кварталі 2019 року досліджено 6136 проб атмосферного повітря, з них з перевищенням гранично допустимих концентрацій (далі — ГДК) — 160 проб (2,6 %).

Найбільша питома вага проб атмосферного повітря з перевищенням ГДК (вище середнього по області показника) зареєстрована у Дворічанському, Куп’янському, Борівському, Богодухівському, Лозівському, Ізюмському, Харківському районах,  містах Куп’янськ, Лозова, Ізюм та Харків.

У місті Харкові досліджено 2156 проб атмосферного повітря. Перевищення ГДК виявлено у 60 пробах ( 2,8 %).

У пробах атмосферного повітря вміст пилу неорганічного перевищував ГДК — до 1,4 разів, ангідриду сірчистого — до 1,3 разів, азоту діоксиду — до 1,4 разів, вуглецю оксиду — до 1,3 разів, формальдегіду — до 1,3 разів.

На межі санітарно-захисних зон підприємств досліджено 4124 проб перевищення ГДК не виявлено, в місцях відпочинку населення досліджено 104 проби перевищення ГДК не виявлено. Найбільша питома вага проб з перевищенням ГДК спостерігається  в місцях проживання населення в зоні впливу автотранспортних магістралей: з 1908 досліджених проб перевищення ГДК виявлено в 160 пробах    (8,4 %).