Відновлено дію міждержавних стандартів

Безымянный

З 26.04.2019 наказом Національного органу стандартизації Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 24.04.2019 № 111 відновлено дію міждержавних стандартів, а саме:

  • ГОСТ 12.0.003–74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация;
  • ГОСТ 12.1.002–84 ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах;
  • ГОСТ 12.1.005–88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;
  • ГОСТ 12.1.036–81 ССБТ. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях;
  • ГОСТ 12.1.045–84 ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах  и требования к проведению контроля;
  • ГОСТ 23337–78 Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий.

Таким чином, відновлена можливість оцінки результатів лабораторних досліджень та інструментальних вимірів, у тому числі  для атестації робочих місць відповідно до «Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.1992 № 442.

Випробувальний центр ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України» акредитований Національним агентством України на відповідність вимогам міжнародного стандарту ДСТУ ІSO/ІЕС 17025:2006 (ІSO/ІЕС 17025:2005).

Нагадуємо, що атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів,  що  можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих. При цьому основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і  працівниками  у  галузі реалізації прав  на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та  компенсації  за роботу у несприятливих умовах. Тобто результати атестації використовуються при встановленні пенсій за віком на пільгових умовах, пільг і компенсацій за рахунок підприємств та організацій, а також для розробки заходів  щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працюючих.

Вартість досліджень зазначена на цьому сайті в розділі «Платні послуги»   (V – Повітря, VIII – Фізичні фактори) і з 2003 року залишається незмінною та найбільш прийнятною.

Запрошуємо до співпраці представників підприємств, установ, організацій та зацікавлених осіб.

Для консультацій та укладання договорів необхідно звертатись до відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень нашого Центру за адресою: 61070, м. Харків, Помірки, тел. 315-01-97, 315-01-22.