Про результати радіологічних досліджень харчових продуктів

Безымянный

Радіаційно-дозиметричний контроль передбачає систему вимірювань і розрахунків, що спрямовані на оцінку доз опромінення окремих осіб чи груп людей. Контроль продуктів харчування виконується за такими параметрами, як питома активність техногенних радіонуклідів, що містяться в них, а саме цезію-137 та стронцію-90. В основу регламентації допустимих рівнів їхнього вмісту покладено неперевищення створюваної ними річної дози опромінення 1 мЗв. За матеріалами вчених, більш 70% природної радіації, що накопичується людиною, припадає саме на продукти харчування та воду. Доведено, що шкода від вживання продуктів харчування, в яких вміст радіонуклідів перевущує допустимі рівні, більша ніж від зовнішнього випромінювання.
Фахівцями лабораторії електромагнітних полів та інших фізичних факторів ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України» за 1 півріччя 2019 року було проведено 324 спектрометричних досліджень зразків харчових продуктів. Перевищень вмісту радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90 в досліджених зразках не встановлено.
Інформуємо, що юридичні та фізичні особи для проведення радіологічних досліджень будівельних матеріалів, харчових продуктів, лікарської сировини, дозиметричних досліджень з визначення «гамма-фону», вмісту радону в приміщеннях та інше, можуть звернутися до ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України» за адресою: м. Харків, Помірки (тел. 315-00-07, 315-00-48).