Вплив радону на здоров′я людини

У житлових приміщеннях на людину впливають три основних природних джерела іонізуючого випромінювання: концентрація 222Rn у повітрі приміщень, природні радіонукліди у будівельних матеріалах, з яких побудоване та оздоблене житло, і  природне гамма-випромінювання.

Радон – природний радіоактивний газ, продукт розпаду урану, який не має запаху, смаку, кольору, і який у 7,5 раз важчий від повітря. 222Rn знаходиться у всіх грунтах і породах звідки через отвори та щілини в підлозі будівель потрапляє до житлових приміщень. Накопичується  переважно в приміщеннях цокольних та перших поверхів будівель. Особливо небезпечні  для здоров’я людини продукти розпаду 222Rn, які у вигляді аерозолю через дихальні шляхи потрапляють до легенів та можуть спровокувати розвиток раку легень.

Радон та його продукти розпаду є найбільш вагомими природними джерелами внутрішнього опромінення людини. Найбільший внесок у активність вносить 222Rn і продукти його розпаду, менший внесок у активність дає 220Rn (торон) і його розпаду, вкладом ж 219Rn можна знехтувати. Оскільки радон є продуктом розпаду урану та радію, його більше в місцях з підвищеною радіоактивністю ґрунтів. Вміст радону в грунті відображає кількість у ньому урану, і це може бути використано для прогнозу рівня радону в атмосфері. Вміст радону в атмосфері залежить від швидкості виходу цього газу з ґрунту та метеорологічних умов. Величина ексхаляції (виходу радону на поверхню) істотно залежить від типу та стану поверхні ґрунту, в силу пористого ґрунтового середовища, радон може мігрувати в атмосферу. Середня концентрація радону на відкритому повітрі залежить від багатьох факторів, таких як температура, швидкість вітру, тиск та ін. Відзначається зв’язок змісту радону з локальними землетрусами. З розпадом радону пов’язано появу кількох дочірніх радіоактивних ізотопів, що утворюють так званий радоновий активний осад: 218Ро, 214Рb, 214Bi, 214Ро. Ці радіонукліди легко зв’язуються з пилоподібними частинками, внаслідок чого можуть надходити в дихальні шляхи людини, створюючи внутрішнє опромінення.

Останнім часом радон та його продукти розпаду розглядаються як одне з основних джерел опромінення людини природного походження, при цьому серйозну небезпеку становить радон у житлових приміщеннях. У закритих приміщеннях концентрація радону значно перевищує його концентрацію в атмосферному повітрі. Концентрація радону на перших поверхах і в підвалах може значно перевищувати концентрацію радону в повітрі поза приміщеннями, і його активність може досягати кількох тисяч Бк/м3. Основні джерела надходження радону у повітря приміщень: ґрунти, що становлять геопідоснову будівлі; підсипки, що влаштовуються навколо або під будинком; будівельні матеріали, що містять уран. З погляду геології близько 40% території України є радононебезпечними. Частина цієї території знаходиться і у Харківській області.

Інформуємо, що  юридичні та фізичні особи для проведення радіаційного контролю,   радіологічних досліджень будівельних матеріалів, харчових продуктів, лікарської сировини, дозиметричних досліджень з визначення «гамма-фону» та вмісту радону в приміщеннях та інше, можуть звернутися до державної установи «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» за адресою: м. Харків, Помірки (тел. 315-00-07).