Про результати дослідження атмосферного повітря у 2017 році

Всього по м. Харкову та Харківській області за 2017 рік досліджено 42590 проб атмосферного повітря, з них з перевищенням гранично допустимих концентрацій (далі – ГДК) – 1300 проб (3,1 %). Найбільша питома вага проб атмосферного повітря з перевищенням ГДК (вище середнього по області показникіа) зареестрована в Ізюмському, Барвінківському, Борівському, Кегичівському, Куп’янському, Чугуївському, Дворічанському, Сахновщинському, Близнюківському, Печенізькому, Шевченківському районах, містах Куп’янськ, Чугуїв та Лозова.

У місті Харкові досліджено 16070 проб атмосферного повітря. Перевищення ГДК виявлено у 572 пробах ( 3,6 %).

У пробах атмосферного повітря були виявлені перевищення ГДК вмісту пилу неорганічного (у 6,6 % досліджених проб), вуглецю оксиду (у 6,4 % досліджених проб), формальдегіду (у 6,0 % досліджених проб), ангідриду сірчистого (у 4,0 % досліджених проб), азоту діоксиду (у 1,3 % досліджених проб), аміаку (у 1,3 % досліджених проб), сірководню (у 1,1 % досліджених проб), фенолу (у 0,3 % досліджених проб), інших хімічних речовин (у 1,6 % досліджених проб).

На межі санітарно-захисних зон підприємств з 28622 досліджених проб перевищення ГДК виявлено в 150 пробах (0,5 %), в місцях відпочинку населення з 3344 досліджених проб перевищення ГДК зареєстровано в 99 пробах (3,0 %). Найбільша питома вага проб з перевищенням ГДК спостерігається в місцях проживання населення в зоні впливу автотранспортних магістралей: з 10624 досліджених проб перевищення ГДК виявлено в 1051 пробі (9,9 %).

Найвищий рівень забруднення атмосферного повітря спостерігається в зоні впливу автомагістралей, де максимальний вміст пилу перевищує нормативний рівень до 1,6 ГДК, ангідриду сірчистого – до 1,7 ГДК, азоту діоксиду – до 1,5 ГДК, вуглецю оксиду – до 1,7 ГДК, формальдегіду – до 1,3 ГДК.

На території міських поселень відібрано 31710 проб атмосферного повітря, з них з перевищенням ГДК 1086 проб (3,4 %). На території сільських поселень відібрано 10880 проб атмосферного повітря, з них з перевищенням ГДК 214 проб (2,0 %).