Про результати лабораторних досліджень води поверхневих водойм у Харківській області за 9 місяців 2018 року

Державною установою «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» проводяться моніторингові дослідження якості води відкритих водойм в постійних створах та в місцях масового відпочинку на водних об’єктах рекреаційного та оздоровчого використання.

За 9 місяців 2018 року досліджено 1061 проб води за санітарно-хімічними показниками, з них не відповідали нормативним вимогам 86 проб (8,1 %) за вмістом сульфатів, сухого залишку, розчиненого кисню, показниками біологічного та хімічного споживання кисню.

За мікробіологічними показниками досліджено 1031 проби води, з них у 72 пробах (7,0 %) встановлено перевищення індексу лактозопозитивних кишкових паличок.

За паразитологічними показниками питома вага проб з відхиленням від нормативних вимог становила 0,1 % (в 1 пробі з 789 досліджених виділені яйця гостриків та яйця аскарид).

На радіоактивні речовини досліджено 24 проби води з постійних створів спостереження на р. Сіверський Донець та р. Орілька. Вміст радіонуклідів 137Cs і 90Sr відповідає гігієнічним нормативам.