Про результати лабораторних досліджень атмосферного повітря у Харківській області за 9 місяців 2018 року

Всього по м. Харкову та Харківській області за 9 місяців 2018 року досліджено 23598 проб атмосферного повітря, з них з перевищенням гранично допустимих концентрацій (далі – ГДК) – 1046 проб   (4,4 %).

Найбільша питома вага проб атмосферного повітря з перевищенням ГДК (вище середніх по області показників) зареєстрована у Дворічанському, Сахновщинському, Лозівському, Близнюківському, Куп’янському, Ізюмському, Печенізькому, Валківському, Зачепилівському, Красноградському, Шевченківському районах,  містах Люботин, Куп’янськ, Чугуїв, Ізюм, Лозова та Харків.

У місті Харкові досліджено 8462 проб атмосферного повітря. Перевищення ГДК виявлено у 548 пробах ( 6,5 %).

У пробах атмосферного повітря вміст пилу неорганічного перевищував ГДК – до 1,7 разів, ангідриду сірчистого – до 1,8 разів, азоту діоксиду – до 1,7 разів, вуглецю оксиду –    до 1,5 разів, формальдегіду – до 1,3 разів, аміаку – до 4 разів.

Найбільший рівень забруднення атмосферного повітря, як по кількості проб з перевищенням ГДК, так і по кратності перевищення, традиційно спостерігається  в місцях проживання населення в зоні впливу автотранспортних магістралей: з 6020 досліджених проб перевищення ГДК виявлено в 952 пробах (15,8 %).

На межі санітарно-захисних зон підприємств з 16574 досліджених проб перевищення ГДК виявлено в 74 пробах (0,4 %), в місцях відпочинку населення з 1004 досліджених проб перевищення ГДК виявлено в 20 пробах (2,0 %).