Про результати моніторингу стану атмосферного повітря у І півріччі 2019 року

У I півріччі  2019 року на території Харківської області та м. Харкова відібрано та досліджено 16 118 проб атмосферного повітря, з них з перевищенням гранично допустимих концентрацій (далі — ГДК) — 493 проби (3,1 %).

Найбільша питома вага проб атмосферного повітря з перевищенням ГДК зареєстрована у містах Куп’янськ, Лозова, Ізюм, Первомайський, Чугуїв та Харків.

У місті Харкові досліджено 5770 проб атмосферного повітря. Перевищення ГДК виявлено у 214 пробах (3,7 %).

У пробах атмосферного повітря рівні вмісту забруднюючих речовин становили: пил неорганічний — до 1,8 ГДК, ангідрид сірчистий — до 2,0 ГДК, азоту діоксид — до 1,5 ГДК, вуглецю оксид — до 1,7 ГДК, формальдегід — до 1,4 ГДК, фенол – до 1,1 ГДК.

На межі санітарно-захисних зон підприємств досліджено 11 562 проби, з них 28 проб (0,2%) – з перевищенням ГДК забруднюючих речовин (ангідрид сірчистий, вуглецю оксид, формальдегід, фенол). В місцях відпочинку населення досліджено 508 проб, перевищення ГДК за вмістом пилу встановлено у 4 пробах (0,8%). Найбільша питома вага проб з перевищенням ГДК та кратність перевищення ГДК, як і раніше, спостерігається в місцях проживання населення в зоні впливу автотранспортних магістралей: з 4 048 досліджених проб перевищення ГДК (пил неорганічний, ангідрид сірчистий, азоту діоксид, вуглецю оксид, формальдегід) виявлено у 461 пробі (11,4 %).