Про результати радіаційного контролю води відкритих водойм в 2018 році

Вміст природних радіонуклідів у воді джерел водопостачання може змінюватись в широкому діапазоні і залежить від складу геологічних порід, особливостей їх геологічної будови, кліматичних умов, а також внаслідок скидів та викидів промислових підприємств, мінеральних добрив, радіаційних аварій.

Радіаційний контроль за станом води річки Сіверський Донець, яка використовується в якості джерела питного водопостачання для мешканців м.Харкова, здійснюється щомісячно.

За результатами моніторингових досліджень води з річки Сіверський Донець, які проведено в  2018 році, питома активність 137Cs у воді не перевищувала допустимий рівень 2 Бк/л, який встановлено для питного водопостачання Державним гігієнічним нормативом «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді».

Інформуємо, що  юридичні та фізичні особи при необхідності проведення дозиметричних досліджень з визначення  гамма-фону та вмісту радону в приміщеннях, проведення радіологічних досліджень будівельних матеріалів, харчових продуктів, лікарської сировини та інше, досліджень фізичних факторів в житлових приміщеннях та на робочих місцях можуть звернутися до ДУ «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» за адресою: м. Харків, Помірки (тел. 315-00-07, 315-00-48).