Про результати радіологічних досліджень будівельних матеріалів

Кількість природних радіонуклідів у будівельних матеріалах залежить від  походження та місця видобування сировини. Ефективна питома активність природних радіонуклідів (Аеф) у будівельних матеріалах та будівельній сировині визначається спектрометричними дослідженнями. Документом, який нормує вміст природних радіонуклідів у будівельних матеріалах та будівельній сировині є  ГН 6.6.1.-6.5.001-98 «Норми радіаційної безпеки України». Залежно від величини  Аеф будівельні матеріали розподіляються на три класи:

1-й клас (Аеф менше або дорівнює 370 Бк/кг) – використовуються без обмежень;

2-й клас (Аеф більше 370 Бк/кг, але менше або дорівнює 740 Бк/кг) – використовуються для промислового та дорожнього будівництва;

3-й клас (Аеф більше 740 Бк/кг, але менше або дорівнює 1350 Бк/кг) – використовуються в межах населених пунктів для підземних споруд і комунікацій вкритих товщиною грунту не менше 0,5 м де перебування людей складає не більше 50% робочого дня, а також для будівництва доріг, плотин та інших об’єктів де перебування людей складає не більше 50% робочого дня.

Тривалий вплив високоактивних природних радіонуклідів у будівельних матеріалах на органи і системи організму людини має негативну дію та може викликати онкологічні захворювання.

Фахівцями лабораторії електромагнітних полів та інших фізичних факторів ДУ «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» за поточний період 2019 року було проведено 407 спектрометричних  дослідження  зразків будівельних матеріалів та будівельної сировини. Ефективна питома активність природних радіонуклідів (Аеф) всіх зразків відповідала заявленому класу використання.

Інформуємо, що  юридичні та фізичні особи при необхідності проведення дозиметричних досліджень з визначення  гамма-фону та вмісту радону в приміщеннях, проведення радіологічних досліджень будівельних матеріалів, харчових продуктів, лікарської сировини та інше, досліджень фізичних факторів можуть звернутися до ДУ «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» за адресою: м. Харків, Помірки (тел. 315-00-07, 315-00-48)