Про результати радіологічних досліджень харчових продуктів

Радіаційно-дозиметричний контроль продуктів харчування виконується за такими параметрами, як питома активність техногенних радіонуклідів, що містяться в них, а саме: цезію-137 та стронцію-90.  В основу регламентації допустимих рівнів їхнього вмісту покладено неперевищення створюваної ними річної дози опромінення 1 мЗв. За матеріалами вчених, більш 70% природної радіації, що накопичується людиною, припадає саме на продукти харчування та воду. Доведено, що шкода від вживання продуктів харчування, в яких вміст радіонуклідів перевущує допустимі рівні, більша, ніж від зовнішнього випромінювання.

Фахівцями лабораторії електромагнітних полів та інших фізичних факторів ДУ «Харківський ОЦКПХ МОЗ» за минулий період 2023 року було проведено   90 досліджень спектрометричним методом харчових продуктів. Перевищень вмісту   радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90  в досліджених зразках не встановлено.

Інформуємо, що  юридичні та фізичні особи для проведення радіологічних досліджень харчових продуктів, а також  будівельних матеріалів,  лікарської сировини, дозиметричних досліджень з визначення зовнішнього гамма – випромінювання, можуть звернутися до ДУ «Харківський ОЦКПХ МОЗ» за адресою: м. Харків, Помірки (тел. (057) 315-00-07).