Про стан атмосферного повітря у Харківській області за 3 місяці 2018 року

У І кварталі 2018 року моніторинг за станом забруднення атмосферного повітря на території Харківської області проводився в місцях проживання населення в зоні впливу автотранспортних магістралей та в місцях відпочинку населення. Окрім цього, лабораторіями Центру на договірних умовах проводились дослідження атмосферного повітря на межі санітарно-захисних зон промислових підприємств.

Всього по м. Харкову та Харківській області за 3 місяці 2018 року досліджено 5 126 проб атмосферного повітря, з них з перевищенням ГДК 102 проби (2,0 %).

Всі проби з відхиленнями від нормативних показників відібрані в зоні впливу викидів автотранспортних магістралей.

У досліджених пробах атмосферного повітря були виявлені перевищення ГДК вмісту вуглецю оксиду (6,7 % досліджених проб), азоту діоксиду (0,4 % досліджених проб), ангідриду сірчистого (1,6 % досліджених проб), формальдегіду (6,3 % досліджених проб), фенолу (3,8 % досліджених проб).

Максимальний вміст вуглецю оксиду перевищував нормативний рівень в 1,4 рази, азоту діоксиду – в 1,5 рази, ангідриду сірчистого – в 1,3 рази, формальдегіду – в 1,3 рази, фенолу – в 1,4 рази.